สำหรับ
  • ผู้กำหนดนโยบาย
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
  • นักวิชาการด้านสาธารณสุข
  • อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  • นวัตกรรมทางการแพทย์
  • คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (สปสช.)
สามารถเสนอหัวข้อปัญหาได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
อ่านคู่มือการส่งหัวข้อออนไลน์ คลิกที่นี่
สำหรับ
ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย
ประชาสังคม
ประชาชนทั่วไป
สามารถเสนอหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ตามช่วงเวลาของการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นประจำปีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำเขตทั้ง 13 เขต หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ตามที่สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติแต่ละเขตกำหนด

การค้นหา